• huynhan1188
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 8 days ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
24
Country:
United States
State:
Alabama
City:
Tây Ninh
Zip Code:
+84
Headline:
tiềm tình yêu thật sự
About:
hi.mình cần một tình yêu nghiêm túc có thể tiến xa hơn..mình là con người sống vì tình cảm bàng sự chân thật..rất mong muốn làm bạn với một ai đó để tiến xa hơn..nếu bạn thật sự nghiêm túc thì hãy kết ban. zalo minh qua số 0973791017.thanks
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 508
  • Block member