• huang
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 0

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
53
Country:
United States
State:
New York
City:
East syracuse
Zip Code:
13057
Headline:
Đây là trận đấu hoàn hảo.
About:
Chao em, hy vọng bạn đang có một ngày tốt và một ít nhấn mạnh một? Tôi rất thích tìm hiểu bạn nhiều hơn, tôi luôn dũng cảm để làm một bước đầu vì nó có thể thay đổi cuộc sống của hai người tìm kiếm điều gì đó đặc biệt và quan trọng trong cuộc sống.
Language:
Vietnamese, Spanish, Italian, English
Appearance
Eyes:
Gray
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Fit
Height:
6' 0"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
With pets
Social:
Home Body
TV:
Documentaries, Soaps, soaps, soaps, Movies, Dramas, Sports Nut, Reality show addict, Couch Potato
Home and Family
Marital:
Widowed
Have Kids:
No
Want Kids:
Yes
Professional Life
Education:
Post-Graduate
Career:
Full-time
Occupation:
Technical / Science / Engineering
Income:
$4400 - $6600 (month)
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Attend Services:
Weekly
Political Views:
Liberal
Sense of Humor:
Goofy, Campy / Cheesy
Interests:
Health / Fitness, Playing Sports, Playing Music, Gardening, Gaming, Cooking, Travel, Theater, Watching Sports, Religion, Reading, Listening to Music, Movies, Family, Dancing
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 85
  • Block member