• hangnguyen12
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 2 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (2)
Updated on 04/26/2019


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
36
Country:
Viet Nam
City:
saigon
Headline:
tim duoc ban doi yeu thuong
About:
Nguyễn thị hằng sinh nam 1983, chồng chết 9nam roi, một m vật va nuôi con va thương con nhỏ k lo bo con di lay chồng, gio con lon du can dam de di buộc nua, trong thời gian song canh co don m hiểu dc gia tri cua HP, con người tu tram Nam moi co duyên Vk ck nay toi muốn tìm một người ban o nước ngoài nếu hợp va ho hiểu va thương me con toi thi toi hua se iu thương va lo cho ho lúc manh khỏe cung nhu lúc dấu om va iu thương ton trong a suất cuộc doi toi, toi la một con người song ngan di rất mong Tim dc người ban doi cung nhau di hết doan dương con lai.
So phone: 039 295 6382
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Please tell
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Asian
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
Please tell
Situation:
With kids
Social:
Somewhat shy
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Widowed
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Listening to Music
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 488
  • Block member