• gaiut
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 11 days ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 11/11/2017


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
28
Country:
Viet Nam
City:
Hồ Chí Minh city
Zip Code:
011
Headline:
tìm bạn mới
About:
than thiện, kỹ tính, nội tâm, suy nghĩ nhiều, hay đọc sách, nghe chia sẻ tâm sự của người khác được nhưng mình lại không chia sẻ được chuyện buồn vui của mình cho ai được. đôi khi cũng nóng tính, nhưng sâu sắc. cần tìm người sâu sắc, biết lắng nghe, quan sát, một người tâm lý hơn cả mình, là bạn thật sự của mình. đủ sức kiên nhẫn ở trong hoàn cảnh đôi khi mình bị stress.
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1864
  • Block member