• dangcam
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 2 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
45
Country:
Viet Nam
City:
Tiền giang
Zip Code:
011
Region:
North
Headline:
Muốn tìm bạn bốn phương
About:
Muốn tìm bạn trai ở mọi miền, dáng vóc đàn ông, có trình độ càng tốt, vui vẻ, hoà đồng, thích du lịch, có việc làm ổn định.sống độc thân. Thích nói chuyện. Ga lăng với phụ nữ
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Average
Height:
1m54(5' 1)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
With kids
Social:
The life of the party
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
Yes - at home part-time
Want Kids:
No
Professional Life
Education:
College Grad
Career:
Part-time
Occupation:
Education / Academic Research
Income:
$450 - $650 (month)
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Attend Services:
Rarely
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Travel
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 698
  • Block member