• cso291
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 8 months ago

Member's profile


Albums (2)

http://www.upsieutoc.com/image/Tmp07Q … (0)
Posted on 10/14/2017

hịhi (0)
Posted on 10/13/2017
Friends (2)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
26
Country:
Viet Nam
City:
HCM
Headline:
Tìm 1 Nửa Hợp Với mình ,
About:
vui vẻ hoà đồng , thanh niên nghiêm túc 2017, thích thể thao , ghét sự dã dối , yêu màu trăng ghét màu đen , con nhàngiauf học giỏi viết chử to nhà có xe đạp riêng.....................................................................
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 335
  • Block member