• chuynh14
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 2 months ago

Member's profile


Friends (5)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
24
Country:
United States
State:
Washington
City:
seattle
Zip Code:
98118
Headline:
tìm bạn hoặc bạn gái
About:
gặp nhau trò chuyện để làm bạn hoặc làm bạn gái nếu mình may mắn. mình là người dễ giải, hiền, phóng khoáng, mang đậm suy nghĩ phương tây, k câu nệ chuyện nhỏ, k yêu cầu về đối phương nhiều. Quan trọng hai người thấy vui vẻ khi trò chuyện hoặc hang out cùng.
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 395
  • Block member