Làm gì có khái niệm cũ/mới. Dù là ai, dù thế nào thì cũng đều là người phụ nữ và đáng được tôn trọng. Không hiểu sao mọi người lại cứ phải lăn tăn là người cũ với mới thế nhỉ. Các chị em, cần phải gạt bỏ khỏi đầu cái suy nghĩ cũ/mới đi.