Viet cho Anh!

Em thầm trách trong những lần xa cách,Những trùng dương những đồi núi chập chùng,Dù chia tay chưa phải là biền biệt,Yêu anh nhiều nên mới giận vu vơ.Nếu không thế sao lòng buồn vô cớ,Và thường nghe mình thao thức mong chờ,Yêu và nhớ rồi nghi ngờ nên giận!Tình lạ lùng như muôn thuở xa xưa...

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)
💖Tìm bạn ở Việtnam: TP Hồ Chí Minh, TP Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương