Vinh Danh THIÊN CHÚA trên trời, 
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương" (Luca 2:14)

God Bless VIETNAM!


Facebook: https://www.facebook.com/tonytran3000

Youtube videos Tony: https://www.youtube.com/c/TonyTran3000


Binh luan

Leave a Reply

Muốn đăng ý kiến hay tìm bạn mới, ghi vào khung dưới. Email: Viết không có dấu, các chữ Đ thì viết thành chữ D(ví dụ tên Đăng Điền, bạn ghi DangDien). Nếu không có email, bạn ghi số điện thoại, cộng thêm @gmail.com (không có khoãn trống, ví dụ: 092518287@gmail.com). Bấm vào Choose File và chọn hình. Sau đó, bấm Đăng Ý Kiến *

Optionally add an image (JPEG only)

  1. Cảm ơn Tony, thực sự nghe bạn nói trên you tube tôi cũng đã có tìm hiểu và cũng đã gặp một vài lần cũng tình cờ như tưởng chừng gặp được người bạn để chia sẽ, nhưng vốn tôi cũng kg phai dễ tin người nên kg phai gặp sự cố khg hay xảy ra.chỉ tội cho những ai cả tin tôi biết trang web của bạn cũng vài năm trước và tôi cũng đã kết hôn với người chồng tại ý. Hôn nhân tốt đẹp nhưng tôi vốn là người tự lập và cũng thich làm việc nen tôi phải trở về với công việc của mình tại Việt Nam, vì tôi cũng kg thích nghi với cuộc sông lệ thuộc. Nhưng dù sao tôi cũng muốn cảm ơn bạn đã làm cầu nối cho tôi cũng như tất cả mọi người.
    thanks & regard

  2. Em nam nay 26 tuoi muon kiem mot nguoi dan ong ngoai quoc lam chong neu hop co the tien toi hon nhan khong dua gion trong tinh yeu

Leave a Reply

Muốn đăng ý kiến hay tìm bạn mới, ghi vào khung dưới. Email: Viết không có dấu, các chữ Đ thì viết thành chữ D(ví dụ tên Đăng Điền, bạn ghi DangDien). Nếu không có email, bạn ghi số điện thoại, cộng thêm @gmail.com (không có khoãn trống, ví dụ: 092518287@gmail.com). Bấm vào Choose File và chọn hình. Sau đó, bấm Đăng Ý Kiến *

Optionally add an image (JPEG only)