Lưu Ý Virus “Windows Live Update”

Lưu Ý Virus “Cập nhật cho Windows Live

Khẩn cấp! Xin vui lòng thông báo cho tất cả ………
Những ngày tới xin nhơ: không mở bất kỳ tin nhắn có chứa tin đính kèm gọi là: “Cập nhật cho Windows Live” bất kể người gửi cho bạn. Nó là virus đốt cháy toàn bộ ổ cứng. Virus xuất phát từ 1 người biết danh sách địa chỉ của bạn.
Nên gửi tin nhắn này cho tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn.
Nếu nhận tin nhắn với file đính kèm “Windows Live Update”,
Ngay cả khi nó gửi bởi 1 người bạn, không mở, lập tức tắt máy.
Đây là virus tệ nhất do CNN công bố, và được phân loại theo
Microsoft như là virus phá hoại nhất bao giờ hết.
Virus này được phát hiện bởi McAfee hôm qua.
Không có khả năng sửa chữa cho loại virus.
Nó phá hủy Sector Zero từ đĩa cứng.
Xin nhớ: nếu gửi thông tin này đến địa chỉ liên lạc của bạn sẽ bảo vệ tất cả chúng ta.
Urgent ! Please inform all………
In the coming days be mindful: do not open any message that contains an attachment called: “Update for Windows Live” regardless of who send to you.
It is a virus that burns the whole hard drive. This virus comes from a known person who has your address list.
This is why you should send this message to all your contacts.
If you receive a message with the attachment “Windows Live Update” even if it is sent by a friend, do not open and immediately turn off your computer.
This is the worst virus announced by CNN, and has been classified by Microsoft as the most destructive virus ever.
This virus was discovered by McAfee yesterday.
There is no possibility of repair for this type of virus.
It simply destroys Sector Zero from the hard disk.
Remember: if you send this information to your contacts, you will
protect us all.
Visited 1 times, 1 visit(s) today


Vinh Danh THIÊN CHÚA trên trời, 
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương" (Luca 2:14)

God Bless VIETNAM!


Facebook: https://www.facebook.com/tonytran3000

Youtube videos Tony: https://www.youtube.com/c/TonyTran3000


Binh luan

Leave a Reply

Muốn đăng ý kiến hay tìm bạn mới, ghi vào khung dưới. Email: Viết không có dấu, các chữ Đ thì viết thành chữ D(ví dụ tên Đăng Điền, bạn ghi DangDien). Nếu không có email, bạn ghi số điện thoại, cộng thêm @gmail.com (không có khoãn trống, ví dụ: 092518287@gmail.com). Bấm vào Choose File và chọn hình. Sau đó, bấm Đăng Ý Kiến *

Optionally add an image (JPEG only)

  1. Em la Vu tot nghiep chuyen nganh cong nghe phan mem, dang song vaf lam viec tai Tp.HCM. Em co uoc mo theo duoi con duong kinh doanh! Linh vuc em dang lam voi quy mo du an nho la marketing lien ket. Em muon phat trien du an lon hon nen rat can su hop tac va dau tu von tu cac manh thuong quan! Em xin cam on!
    Email: ptvuhcmus@gmail.com
    Phone number: 84 962 09 01 67
    Mong som nhan duoc nha y tim hieu du an cua em tu cac nha dau tu.

Leave a Reply

Muốn đăng ý kiến hay tìm bạn mới, ghi vào khung dưới. Email: Viết không có dấu, các chữ Đ thì viết thành chữ D(ví dụ tên Đăng Điền, bạn ghi DangDien). Nếu không có email, bạn ghi số điện thoại, cộng thêm @gmail.com (không có khoãn trống, ví dụ: 092518287@gmail.com). Bấm vào Choose File và chọn hình. Sau đó, bấm Đăng Ý Kiến *

Optionally add an image (JPEG only)