Vinh Danh THIÊN CHÚA trên trời, 
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương" (Luca 2:14)

God Bless VIETNAM!


Facebook: https://www.facebook.com/tonytran3000

Youtube videos Tony: https://www.youtube.com/c/TonyTran3000


Binh luan

Leave a Reply

Muốn đăng ý kiến hay tìm bạn mới, ghi vào khung dưới. Email: Viết không có dấu, các chữ Đ thì viết thành chữ D(ví dụ tên Đăng Điền, bạn ghi DangDien). Nếu không có email, bạn ghi số điện thoại, cộng thêm @gmail.com (không có khoãn trống, ví dụ: 092518287@gmail.com). Bấm vào Choose File và chọn hình. Sau đó, bấm Đăng Ý Kiến *

Optionally add an image (JPEG only)

  1. Minh ten la quynh sinh 1964 minh đa li di 30nam co hai con .nay cac con đa co gia đinh va song rieng. Hien nay minh sonh mot minh .minh muon tin ban tri ki đe chia se .buon vui trong cuoc song .minh muon tim ban 60t đen 65 t kg vuong ban gia đinh đe lam ban

  2. minh cung muon gap duoc phu nu lon tuoi . nhung len mang hoai cung chang vi ko co ai lien he voi minh . lan nay nua thu xem co ai lien he ko 01667715351 . hay goi cho minh

  3. Em chao cac chi em ten tung em song o tay ninh nhung hien tay em dang di hoc o sai gon em dang o go vap em 28t roi em muon duoc lam quen voi cac chi hon tuoi de chi se tam su va muon tim hieu them ve chuyen chan goi neu chi nao muon lam quen hay mail cho em nha

Leave a Reply

Muốn đăng ý kiến hay tìm bạn mới, ghi vào khung dưới. Email: Viết không có dấu, các chữ Đ thì viết thành chữ D(ví dụ tên Đăng Điền, bạn ghi DangDien). Nếu không có email, bạn ghi số điện thoại, cộng thêm @gmail.com (không có khoãn trống, ví dụ: 092518287@gmail.com). Bấm vào Choose File và chọn hình. Sau đó, bấm Đăng Ý Kiến *

Optionally add an image (JPEG only)