• Tuanjacques
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 5 days ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
51
Country:
Viet Nam
City:
VUNG TAU
Headline:
Don't look for love.Let love find you.
About:
Tìm gần tìm xa, tìm hoài không thấy nửa kia tương hợp của mình. Không quan tâm nữa. Chuyện gì tới sẽ tới. Lo làm và kiếm tiền cho tuổi già và đi đó đây. Ai cùng hoàn cảnh và tâm trạng như tôi thì xin chat cho qua ngày. Xin cảm ơn nếu kết nối qua FB có tên Tuan Cap Saint Jacques. Đừng đi tìm tình yêu. Hãy để tình yêu tìm đến bạn.
Looking for another right half of mine, near and far, now and then ... but failed. I don't mind any more. What come, will come. My focus now is working for earnings and saving money for travel and old age. Chat with me if you are in the same mood and circumstance as mine. Thank you. Don't look for love.Let love find you. My facebook name: Tuan Cap Saint Jacques
Language:
English
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Average
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
Alone
Social:
Home Body
TV:
I don't own a TV
Home and Family
Marital:
Single / Never married
Have Kids:
No
Want Kids:
No
Professional Life
Education:
High School Grad
Career:
Work at home
Occupation:
Legal Services
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Not Religious
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Interests:
Health / Fitness, Gardening, Travel, Listening to Music, Community Service
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 273
  • Block member