Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
45
Country:
Viet Nam
City:
Hồ Chi Minh
Zip Code:
084
Headline:
Tim Bạn đời chân thành
About:
Tôi cần tìm bạn đời chân thật, biết chia sẻ và đọng viên tinh thần cùng nhau, vượt qua mọi khó khăn trong công sống, và luôn là người bạn, người chồng và người cha của con tôi trong cuộc sống sau này, người bạn tôi muốn tìm có 1 công việc ổn đinh và sống ở Mỹ hoặc Canada , tôi hiện tại đang làm việc tai phòng kinh doanh của 1 tập đoàn lớn tại thành phố HCM. Tôi chỉ cần một người thật lòng thương tôi và 2 con tôi.
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 131
  • Block member