• ThaoNguyen79
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 6 weeks ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
38
Country:
Viet Nam
City:
Ho chi minh
Zip Code:
011
Headline:
Tim ban trai nuoc ngoai
About:
Hien lanh,it noi,chan thanh,không ưa giả doi,thich cuoc song giản di yen binh thích du lich,xem phim,ngắm cảnh,yeu cuọc sông gia dinh,có nghề nghiẹp ổn định,cần tim bạn trai biết cảm thông chia sẽ những buon vui trong cuoc song cùng san sẽ niem vui hanh phuc phàn cuọc doi còn lai khong dòi hõi hoặc yeu cau cao
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 5.00 Votes: 1
  • Views: 1591
  • Block member