• Thanhthanh33
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 1 hours ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
57
Country:
United States
State:
Mississippi
City:
Biloxi
Zip Code:
39530
Headline:
Muốn tiềm bạn gái để kết hôn
About:
mình tên thanh quốc sau khi li dị đã sóng độc thân hơn mười 13 năm vì trong thời gian đó mình phải chăm sóc con , nay chúng nó đã đi đại học hết, nên cái khoảng tróng này mình nhìn lại chính mình quá cô đơn.
Muốn tiềm một bạn gái nếu hộp để chung cùng tiến tới tương lai
Language:
Vietnamese, Chinese, English
Looking for:
Marriage
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Dark Brown
Ethnicity:
Asian
Body:
Athletic
Height:
1m7(5' 7)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
With pets, Alone
Social:
The life of the party
TV:
Sports Nut
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Not sure
Professional Life
Education:
High School Grad
Career:
Self-employed
Occupation:
Other
Income:
$4400 - $6600 (month)
Personal
Religion:
Not Religious
Attend Services:
Rarely
Political Views:
Not political
Sense of Humor:
Clever / Quick Witted, Friendly
Interests:
Health / Fitness, Cooking, Travel, Watching Sports, Photography, Family
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 95
  • Block member