• PhDung
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 6 weeks ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
47
Country:
Viet Nam
City:
Sài gòn
Zip Code:
011
Headline:
Tìm bạn để đi đến hôn nhân
About:
Hiền, hoà đồng. Sống nghiêm túc, tính ngay thẳng, tôi chưa lập gia đình. Thích người biết phân định đúng sai hơn là người cứ hùa theo số đông. Một người bạn luôn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống cùng tôi.
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Better in small groups
TV:
Movies
Home and Family
Have Kids:
No
Want Kids:
Yes
Professional Life
Education:
Some College
Occupation:
Banking / Financial Services / Real Estate
Personal
Interests:
Dining, Family, Reading, Travel, Cooking, Television, Gardening, Playing Sports
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 645
  • Block member