• Ni27
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 7 months ago

Member's profile


Friends (4)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
28
Country:
Viet Nam
City:
Huế
Headline:
Tìm bạn.....hợp sẽ tính tiếp
About:
Tìm bạn trai vui vẻ hoà đồng còn mình ngoại hình dễ nhìn nếu hợp thì sẽ lâu dài .........kết bạn rồi sẽ giới thiệu tiếp
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 451
  • Block member