• Ngo69
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 5 weeks ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
48
Country:
United States
State:
Texas
City:
Weatherford
Zip Code:
76086
Headline:
Tìm người tri âm
About:
Muốn tìm bạn nữ tri âm nơi đất khách quê người.
Xa quê hương rất buồn
Và nỗi lòng xa xứ, tình cảm ở xứ người rất khó tìm thấy, mong tìm người có tình cảm hiểu và Thoòng cảm cho nhau
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 4.00 Votes: 1
  • Views: 901
  • Block member