• Nga86
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 8 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
27
Country:
Viet Nam
City:
sài gòn
Zip Code:
011
Headline:
tìm người yêu lâu dài, tìm bạn bè mới.
About:
Khách quan hơn khi tiếp xúc với nhau.
Hạnh phúc là do chúng ta chọn.
Hy vọng sẽ có thể kết bạn va cùng nhau tìm hiểu để có thể tiến xa hơn........................................................................................................
.......????????
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 5.00 Votes: 1
  • Views: 821
  • Block member