• Nana123
  • Online now!
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 19 hours ago

Albums (1)
Default (1)
Posted on 10/31/2017
Friends (10)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
24
Country:
Viet Nam
City:
Sai gon
Headline:
Tìm người kết hôn nghiêm túc
About:
Tính tình ít nói, hiền, chung thuỷ, chân thặt
Muốn tìm một người đàn ông công việc cuộc sống ổn định, nghiêm túc, trung thực và chung thuỷ để kết hôn
Tính tình ít nói, hiền, chung thuỷ, chân thặt
Muốn tìm một người đàn ông công việc cuộc sống ổn định, nghiêm túc, trung thực và chung thuỷ để kết hôn
Tính tình ít nói, hiền, chung thuỷ, chân thặt
Muốn tìm một người đàn ông công việc cuộc sống ổn định, nghiêm túc, trung thực và chung thuỷ để kết hôn
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 3496
  • Block member