• Muadongkhonglanh
  • Online now!
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 60 minutes ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
39
Country:
Viet Nam
State:
Alabama
City:
Ha Nam
Zip Code:
011
Headline:
Tìm ban nghiêm tuc
About:
Tôi cần tìm và hy vọng gặp được người bạn tri kỷ: bao dung, độ lượng cảm thông với người khác, trung thực và trân trọng tình yêu. Quyết đoán. Chăm lo gia đinh. Không uống rượu, không hut thuốc.
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Slim
Height:
1m52(5' 0)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Couch Potato
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
No
Want Kids:
Not sure
Professional Life
Education:
High School Grad
Career:
Full-time
Occupation:
Education / Academic Research
Income:
$200 - $450 (month)
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Attend Services:
Never
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Listening to Music
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 126
  • Block member