• Minh_Minh
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 7 weeks ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
33
Country:
Viet Nam
City:
Hà Nội
Headline:
Người Tốt
About:
Độc thân, vui tính cần tìm bạn có cùng sở thích để giao lưu.

"Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, bởi vậy hư có thể thắng thực, không đủ thắng được có thừa. Người ta chỉ biết rằng tĩnh tọa dẹp bỏ suy tư là công phu tiến đức mà không biết rằng các bậc thượng đạo thông thiên định tuệ tỏa dụ song tu. Tinh biến thành khí, khí biến thành thần. Mắt không nhìn mà hồn ở gan. Tai không nghe mà tinh ở thận. Thân là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ…" -trích Cửu âm chân kinh
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 348
  • Block member