Maythao - United States: Tìm người để kết hôn

  • Lần cuối vào đây năm ngoái
Giới tính:
Con gai
Nơi cư ngụ:
Phoenix, United States
Mục tiêu:
Tìm người để kết hôn
Câu mở đầu:
Tim nguoi yeu lau dai tai USA
Người cần tìm:

Toi la nguoi hien lanh, that tha, chung thuy, ton trong hanh phuc gia dinh, ghet gia doi.cong viec lam on dinh,can tim mot nguoi dan ong tren 50 tuoi,khong vuong ban,vi tha,rong luong,khong gia doi,ton trong hanh phuc gia dinh,khong dua gion trong tinh yeu

Tìm bạn bốn phương ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)
💖Tìm bạn bốn phương ở Việtnam: TP Hồ Chí Minh, TP Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương
💖Tìm bạn bốn phương ở Úc 💙Tìm bạn bốn phương ở Canada 💚Tìm bạn bốn phương ở Đức 💛Tìm bạn bốn phương ở Pháp 💕Tìm bạn bốn phương ở Anh Quốc