• MT17101103
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 6 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
36
Country:
Viet Nam
City:
Hải Phòng
Zip Code:
011
Headline:
Tìm bạn đồng hành
About:
Người ta nói rằng mỗi chúng ta luôn có một nửa thuộc về riêng mình. khi hai nửa tìm thấy nhau, họ sẽ thấu hiểu người kia mà không cần lời nói. Không biết có bao nhiêu người tìm thấy một nửa thực sự của riêng mình?
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
With kids
Social:
Somewhat shy
TV:
Movies
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 673
  • Block member