• LucyQuynh1982
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 3 days ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
36
Country:
Viet Nam
City:
Đà Lạt
Region:
North
Headline:
Tìm người yêu nghiêm túc lâu dài
About:
Quynh là người trung thực, thẳng thắn, không quan trọng vật chất. Cần tìm người không nói dối nghiêm túc trong các mối quan hệ và chung thủy . Quỳnh thích một mối quan hệ bền vững dựa trên sự quan tâm chia sẻ và thấu hiểu. Đủ khả năng thích nghi dễ dàng. Rất mong muốn nửa kia lớn tuổi hơn ít nhất 5 tuổi
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Fit
Height:
1m57(5' 2)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
With kids
Social:
The life of the party
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
Yes - at home full-time
Want Kids:
Not sure
Professional Life
Education:
High School Grad
Career:
Work at home
Occupation:
Transportation
Income:
$650 - $850 (month)
Personal
Religion:
Christian
Attend Services:
Only on holidays
Political Views:
Not political
Sense of Humor:
Clever / Quick Witted, Friendly
Interests:
Gaming, Listening to Music
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 273
  • Block member