Tìm bạn chát đêm Lovestorry tại Hà nội, Viet Nam
  • Lovestorry
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 10 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 11/02/2017


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
30
Country:
Viet Nam
City:
Hà nội
Zip Code:
15000
Headline:
Tìm bạn chát đêm
About:
Tìm bạn nữ chát đêm tâm sự có thể nói tất cả mọi chuyện , mình đang chán cần những người tâm sự xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx zxxxx thế nào cũng đc ghét quá đi 50 Chúc chuchuccucjcjcjfjdjdjđnsnsndjdjdjjđndndndndndndjjđjdjdnđhdndndndndndnđjdjdjdjdn
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 411
  • Block member