• Langthang1010
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 3 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
38
Country:
Viet Nam
City:
Hải Phòng
Headline:
Tìm bạn chat
About:
Tính tình ngay thẳng, không thích nói dối. Tìm bạn vui vẻ, dễ đang chia sẻ kajsjsjsjsjsnsjjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjshshshshshshshshshshshhshsjsjsjsjsjsjsjjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsNsjsjsksnsnsnsjdbbcbdndjdjdjdjdjfjfjfnfnfjdjdkdkfkkfkfkfkkdjdjdndndndndndndndndndndndnndndndndjdjdn
Language:
English
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Slim
Height:
1m68(5' 6)"
Lifestyle
Smoke:
Socially
Drinking:
Socially
Situation:
Alone
Social:
Social Butterfly
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 81
  • Block member