• Jennyle14
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 3 weeks ago

Albums (1)
Default (1)
Posted on 03/30/2018
Friends (3)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
19
Country:
Australia
City:
Melbourne
Zip Code:
3023
Headline:
Looking friends
About:
I’m a vietnamese girl. Want have more friends
I’m study year 11 in Australia.
Tôi là một cô gái bánh bèo, thân thiện.
Muốn có nhiều bạn để đi chơi.
Message for me don’t be shy.
Thay vì nhìn bề ngoài của một con người mà đánh giá họ.
Thì hãy tìm hiểu bên trong của họ như thế nào
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Asian
Body:
Average
Height:
1m52(5' 0)"
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
Please tell
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Dramas
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1592
  • Block member