• Huynh_9999
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 14 months ago

Member's profile


Albums (1)

Default (0)
Posted on 08/16/2017


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
41
Country:
Viet Nam
State:
Vermont
City:
Hà nội
Zip Code:
011
Headline:
tìm bạn đời
About:
là người tính tình thẳng thắn, thích nghe nhạc và xem phim, tìm 1 người thạt lòng yêu thương và chia sẻ trong cs, cần có 1 gia đình và ổn định cs gd,
người phụ nữ tôi cần là 1 người đơn giản tốt tính và chung thủy, tính tình thảng thắn
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 233
  • Block member