• Huy88
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 13 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 06/13/2017


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
30
Country:
Viet Nam
City:
Nghe an
Headline:
Tiem ban
About:
A minh ten Huy hien dang sinh song lam viec tai nga , can tiem ban gai de nói chuyen nêu hop se tien toi muon biet xin ll Facebook (Huy rong )
nhò ad đang dùm
tên: huy rồng
sinh 24-6-88
muốn kết bạn làm quen vói mọi nguòi
cám on ad duyệt bài dùm
mình quê nghệ an,hiện đang làm việc Moscow NGA ,mình sáp về nuóc nên rất muốn làm quen vói các bạn — with Đạo Đoàn.
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 329
  • Block member