• Hongnhung1311
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 5 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
30
Country:
Viet Nam
City:
Đồng hới
Headline:
Tìm bạn kết hôn nghiêm túc
About:
Mình hiện đang sống tại Việt Nam và muốn tìm một người chồng ơen nước ngoài. Không phải vì vấn đề kinh tế mà mình muốn lấy chồng Việt kiều. Ơ Việt nam bây giờ môi trường mình cảm thấy ko tốt cho con cái sau nay ái sau này. Rất mong gặp được người thật sự nghiêm túc ak và có thể tiến tới hôn nhân.
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Please tell
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Please tell
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
Please tell
Situation:
Alone
Social:
Home Body
TV:
I don't own a TV
Home and Family
Marital:
Single / Never married
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Yes
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Christian
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 218
  • Block member