• Hongnhi332
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 4 weeks ago

Member's profile


Friends (1)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
26
Country:
Viet Nam
City:
Sài Gòn
Headline:
Xinh
About:
Tìm người chân thật, nếu được đi đến hôn nhân
Tìm người chân thật, nếu được đi đến hôn nhân
Tìm người chân thật, nếu được đi đến hôn nhân
Tìm người chân thật, nếu được đi đến hôn nhân
Tìm người chân thật, nếu được đi đến hôn nhân
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
Alone
Social:
Better in small groups, Somewhat shy
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 3334
  • Block member