• Hh0902369804
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 4 days ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
38
Country:
Viet Nam
State:
Texas
City:
Thành phố hồ Chí Minh
Zip Code:
001
Headline:
Tim ban tam su
About:
Mình là phụ nữ thẳng thắn ,chân thật. Mình không may măn trong tình cam. Nay mình lên đây biết đâu se gặp ai đó thành thật và có hoan cảnh nhu mình .có duyên sẽ gặp co nó sẽ thành. Cam ơn moi nguoi.
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Other
Body:
Fit
Height:
1m60(5' 3)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Home Body
TV:
TiVo is my best friend
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
Yes - but not at home
Want Kids:
Yes
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Work at home
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Health / Fitness, Playing Sports, Cooking, Listening to Music, Movies
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 434
  • Block member