Helen_1 - United States: Tìm bạn đồng tính

  • Lần cuối vào đây cách đây rất lâu
Giới tính:
Con gai
Nơi cư ngụ:
Los Angeles, United States
Mục tiêu:
Tìm bạn đồng tính
Câu mở đầu:
I am single and have been for almost 2 years now, it t
Người cần tìm:

I’m God fearing and I believe in HIM,Wisdom is the sharing of wise experiences and knowledge, but a lot of it is common sense. The difference is how we apply this common sense - we all have the ability to keep going even when we face challenges in our lives - basically it comes down to your attitude. We can have a positive attitude towards life, or a negative attitude. We can focus on the good or we can focus on the bad. Keeping a positive mental attitude is one of the keys to success.

Hoạt động gần đây
Ở đây buồn quá ... bạn viết một cái gì đó cho vui nhé!
💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)
💖Tìm bạn ở Việtnam: TP Hồ Chí Minh, TP Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương