• Hai_4_true_1
  • Online now!
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 6 hours ago

Member's profile


Albums (1)
My pics (10)
Updated on 06/28/2019


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
48
Country:
United States
State:
North Carolina
City:
Archdale
Zip Code:
27263
Region:
North
Headline:
Search For The True One
About:
***Please do not contact me if you do not have a clear face picture in your profile. If you do not have a clear picture of your face in your profile, your email will be ignored. -Xin vui lòng không liên hệ với tôi nếu bạn không có một hình ảnh khuôn mặt rõ ràng trong hồ sơ của bạn. Nếu bạn không có hình ảnh rõ nét về khuôn mặt trong hồ sơ của mình, email của bạn sẽ bị bỏ qua.***

Hello All Em Gai,

My name is Hai. I am new to this website and totally new to online dating. I am Vietnamese but grew up in white American homes in the USA. That being the case, my first language is English. I do not write in Vietnamese at all but I can speak a little. Google Translator will help me too =).

Edit to add: First let me say I don't mean to be rude in my profile. I have received feedback that I come across strict. On the contrary. I am actually a very fun loving person. I am serious in finding a life partner and want to be clear about what I want in my life partner. This is why I am being detailed and to the point.

I am looking for the right traditional Vietnamese lady for me to have a serious relationship with. If we are compatible, it could possibly lead to marriage but I cannot make any promises at the beginning. Again, we have to be compatible in personality, values and what we want in a future life together.

About me: I am a good hearted man and human being. I care about all people regardless of race or economic standing. I am a responsible man with a stable job. Previously, I was proud to have served in the United States Air Force after college. I own my house and cars and have no debt. I love having financial freedom. I don't consider myself wealthy but others may see me that way. "Eye of the beholder I guess." I can say I do live reasonably comfortably but I do work hard for what I have earned. People tell me my best quality is my funny personality. Some say I am handsome/cute but I will let you be the judge of that ;).

I am hoping to find a traditional Vietnamese woman that will take care of my heart, body and soul. I want a lady that is humorous, can have fun and laugh with me. I joke around a lot like an American so some Vietnamese may get annoyed. I don't know really.

What I do NOT want is a lady that wants me for the material things (and money) I have. I do NOT want a woman that loves me for my bank account. I DO want a woman that will love me for my heart, work ethic and how I will love her with all my heart. If she will devote and cherish only me, I will devote and cherish her for the rest of my life.

Some ladies with children have contacted me. I love children but I do not want to take responsibility for a child. I fear I may not love a child that is not my own flesh and blood. Due to me being an orphan, I do not want any child to feel unloved by a stepfather. Just being honest and I mean no offence to any lady with a child. I would be open to having a child if I do marry.

Yes I am really 48 but probably younger (long story behind that - I am orphan and don't know my true age) and the pictures I have are very recent. If you don't have a clear picture of your face without beauty filters, please do not message me. Let's be honest, the first thing we are attracted to is how the other person looks. If you say you don't care about looks at first sight, you are not being honest. For those ladies in the age range of approximately 22 - 32 and think I am a good match for you, please get in touch with me. Not to appear perverted but I am attracted to younger women. They simply match my appearance and personality. But if I connect with a younger woman, she will have to be mentally mature. I want to start with a friendship and if we are compatible, then we can try to develop a serious relationship.

Work takes a lot of my time (I work from my house) and I travel for business so understand that. I could be away for a week or more but more than a week is rarely the case. I don't work for me. I work so I can have a comfortable life with my lady and my loyal heart will always be with her when I am away for work. In other words, I am not a cheater. If you are a cheater or cannot appreciate a loyal, hard working man then you should look elsewhere.

My ideal partner would love to watch college football with me. GEAUX TIGERS!!! LSU!!! I also like to watch other sports too but (American) football is my thing. I like going to clubs and bars from time to time on special occasions. But I am more of a home guy and much rather enjoy BBQ'ing, cooking other delicacies for my lady and spending time snuggling with my lady around my house. I expect my lady to take care of me in the same way.

I cherish girly-girls but I also want a woman that is willing to contribute with more than just her physical beauty. A woman that wants the house and yard to be beautiful should take part in making it look beautiful. Not so much in physical labor outside the house but at least be present when the work is done and give your opinion on what she likes.

In the end, I want to find a traditional Vietnamese woman to spend the rest of my life with. I hope this website will lead me to my true one.

*To answer a question on your mind, yes I do plan on visiting Vietnam this year (2019). 2020 is reserved for Japan for the Olympics though.*

Sincerely,
Hai
--------------
Google Translator:
***Vui lòng không liên hệ với tôi nếu bạn không có hình ảnh khuôn mặt rõ ràng trong hồ sơ của mình.-Xin vui lòng của bạn và của chúng. Nếu bạn không có hình ảnh rõ nét về khuôn mặt trong hồ sơ của mình, email của bạn sẽ bị bỏ qua.***

Xin chào tất cả các em Gai,

Tôi tên là Hải Tôi mới đến trang web này và hoàn toàn mới đối với hẹn hò trực tuyến. Tôi là người Việt Nam nhưng lớn lên trong những ngôi nhà Mỹ trắng ở Mỹ. Đó là trường hợp, ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Anh. Tôi không viết tiếng Việt chút nào nhưng tôi có thể nói một chút. Google Translator cũng sẽ giúp tôi =).

Chỉnh sửa để thêm: Đầu tiên hãy để tôi nói tôi không có ý thô lỗ trong hồ sơ của tôi. Tôi đã nhận được thông tin phản hồi rằng tôi đi qua nghiêm ngặt. Trái lại. Tôi thực sự là một người rất vui vẻ yêu thương. Tôi nghiêm túc trong việc tìm kiếm một người bạn đời và muốn rõ ràng về những gì tôi muốn trong cuộc sống của tôi. Đây là lý do tại sao tôi đang được chi tiết và quan điểm.

Tôi đang tìm kiếm một phụ nữ truyền thống Việt Nam phù hợp để tôi có một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu chúng tôi tương thích, nó có thể dẫn đến hôn nhân nhưng tôi không thể thực hiện bất kỳ lời hứa nào ngay từ đầu. Một lần nữa, chúng ta phải tương thích về tính cách, giá trị và những gì chúng ta muốn trong cuộc sống tương lai cùng nhau.

Về tôi: Tôi là một người đàn ông tốt bụng và con người. Tôi quan tâm đến tất cả mọi người bất kể chủng tộc hay vị thế kinh tế. Tôi là một người đàn ông có trách nhiệm với một công việc ổn định. Trước đây, tôi rất tự hào được phục vụ trong Không quân Hoa Kỳ sau khi học đại học. Tôi sở hữu nhà và xe hơi của tôi và không có nợ. Tôi thích có tự do tài chính. Tôi không cho rằng mình giàu có nhưng những người khác có thể thấy tôi như vậy. "Tôi đoán mắt của kẻ si tình." Tôi có thể nói tôi sống thoải mái một cách hợp lý nhưng tôi làm việc chăm chỉ cho những gì tôi đã kiếm được. Mọi người nói với tôi chất lượng tốt nhất của tôi là tính cách hài hước của tôi. Một số người nói tôi đẹp trai / dễ thương nhưng tôi sẽ để bạn làm người phán xét điều đó;).

Tôi hy vọng tìm được một người phụ nữ truyền thống Việt Nam sẽ chăm sóc trái tim, cơ thể và tâm hồn tôi. Tôi muốn một người phụ nữ hài hước, có thể vui vẻ và cười với tôi. Tôi nói đùa rất nhiều như một người Mỹ để một số người Việt Nam có thể khó chịu. Tôi thực sự không biết.

Điều tôi KHÔNG muốn là một người phụ nữ muốn tôi cho những thứ vật chất (và tiền bạc) mà tôi có. Tôi KHÔNG muốn một người phụ nữ yêu tôi vì tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi muốn một người phụ nữ sẽ yêu tôi vì trái tim, đạo đức làm việc và tôi sẽ yêu cô ấy bằng cả trái tim. Nếu cô ấy sẽ cống hiến và trân trọng chỉ mình tôi, tôi sẽ cống hiến và trân trọng cô ấy đến hết cuộc đời.

Một số phụ nữ có con đã liên lạc với tôi. Tôi yêu trẻ con nhưng tôi không muốn chịu trách nhiệm cho một đứa trẻ. Tôi sợ tôi có thể không yêu một đứa trẻ không phải là máu thịt của tôi. Do tôi là một đứa trẻ mồ côi, tôi không muốn bất kỳ đứa trẻ nào cảm thấy không được cha dượng yêu thương. Chỉ cần thành thật và tôi có nghĩa là không xúc phạm đến bất kỳ người phụ nữ có con. Tôi sẽ có một đứa con nếu tôi kết hôn.

Vâng, tôi thực sự 48 tuổi nhưng có lẽ trẻ hơn (câu chuyện dài đằng sau đó - tôi là trẻ mồ côi và không biết tuổi thật của mình) và những bức ảnh tôi có rất gần đây. Nếu bạn không có hình ảnh rõ nét về khuôn mặt mà không có bộ lọc làm đẹp, xin đừng nhắn tin cho tôi. Hãy thành thật mà nói, điều đầu tiên chúng ta bị thu hút là người khác trông như thế nào. Nếu bạn nói rằng bạn không quan tâm đến cái nhìn từ cái nhìn đầu tiên, thì bạn không trung thực. Đối với những phụ nữ trong độ tuổi khoảng 22 - 32 nghĩ rằng tôi phù hợp với bạn, hãy liên hệ với tôi. Không tỏ ra biến thái nhưng tôi bị thu hút bởi những phụ nữ trẻ hơn. Họ chỉ đơn giản là phù hợp với ngoại hình và tính cách của tôi. Nhưng nếu tôi kết nối với một phụ nữ trẻ hơn, cô ấy sẽ phải trưởng thành về mặt tinh thần. Tôi muốn bắt đầu với một tình bạn và nếu chúng tôi tương thích, thì chúng tôi có thể cố gắng phát triển một mối quan hệ nghiêm túc.

Công việc tốn rất nhiều thời gian của tôi (tôi làm việc tại nhà của tôi) và tôi đi công tác nên hiểu điều đó. Tôi có thể đi xa trong một tuần hoặc hơn nhưng hiếm khi hơn một tuần. Tôi không làm việc cho tôi. Tôi làm việc để tôi có thể có một cuộc sống thoải mái với người phụ nữ của mình và trái tim trung thành của tôi sẽ luôn ở bên cô ấy khi tôi đi làm. Nói cách khác, tôi không phải là một kẻ lừa dối. Nếu bạn là một kẻ lừa dối hoặc không thể đánh giá cao một người đàn ông trung thành, chăm chỉ thì bạn nên tìm nơi khác.

Đối tác lý tưởng của tôi sẽ thích xem bóng đá đại học với tôi. GEAUX TIGERS!!! LSU!!! Tôi cũng thích xem các môn thể thao khác nữa nhưng bóng đá (Mỹ) là thứ của tôi. Thỉnh thoảng tôi đến câu lạc bộ và quán bar vào những dịp đặc biệt. Nhưng tôi là một người đàn ông ở nhà và thích thưởng thức BBQ hơn, nấu các món ngon khác cho người phụ nữ của tôi và dành thời gian rình mò với người phụ nữ của tôi quanh nhà tôi. Tôi mong người phụ nữ của tôi chăm sóc tôi theo cách tương tự.

Tôi trân trọng những cô gái nữ tính nhưng tôi cũng muốn một người quý bà sẵn sàng đóng góp nhiều hơn là vẻ đẹp hình thể của cô ấy. Một người phụ nữ muốn ngôi nhà và sân vườn phải đẹp nên tham gia để làm cho nó trông đẹp. Không quá nhiều trong lao động thể chất bên ngoài nhà nhưng ít nhất là có mặt khi công việc được hoàn thành và đưa ra ý kiến ​​của bạn về những gì cô ấy thích.

Cuối cùng, tôi muốn tìm một người phụ nữ Việt Nam truyền thống để dành phần còn lại của cuộc đời tôi. Tôi hy vọng trang web này sẽ dẫn tôi đến với người thật của tôi.

* Để trả lời một câu hỏi trong đầu bạn, vâng tôi có kế hoạch đến thăm Việt Nam trong năm nay (2019). Năm 2020 được dành riêng cho Nhật Bản cho Thế vận hội. *

Trân trọng,
Hải
Language:
Vietnamese, Japanese, English
Looking for:
Marriage
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Fit
Height:
1m65(5' 5)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
Alone
Social:
Comic Relief, Social Butterfly, Home Body, The life of the party
TV:
Channel Hopper, Documentaries, Movies, Sports Nut, Reality show addict
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
College Grad
Career:
Please tell
Occupation:
Executive / Management
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Christian / Catholic
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Other, Raunchy, Slapstick, Goofy, Dry / Sarcastic, Clever / Quick Witted, Friendly
Interests:
Health / Fitness, Playing Sports, Television, Computers / Internet, Cooking, Travel, Watching Sports, Reading, Listening to Music, Movies, Family, Dining, Dancing, Community Service
  • Score: 5.00 Votes: 4
  • Views: 2650
  • Block member