• David_le79
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 2 days ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
39
Country:
United States
State:
Texas
City:
Cypress
Zip Code:
77429
Region:
North
Headline:
True love
About:
tìm người yêu lâu dài
Trong khoảng:
một người yêu thương hòa bình quan tâm và thấu hiểu, tin rằng tôi có thể có được tình yêu từ đây và sẽ mong được gặp người phụ nữ đặc biệt ở đây. thích các chương trình truyền hình thể thao nhưng tôi thích tham gia hoặc trò chuyện với ai đó lắng nghe và muốn biết tôi nhiều hơn. Tôi cần thông báo cho tất cả những ai đang chơi hoặc không đủ nghiêm túc. Tôi ở đây cho tâm trí nghiêm túc và chỉ những người sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.
 

find a long-term lover
About:
a peaceful loving person caring and understanding, believes i can get love from here and will be looking forward to meeting that special woman on here. loves sports TV shows but i prefer taking or chatting to someone that listens and wants to know me more. i which to inform all who are playing or not serious enough please back off. im here for serious minded and only those ready for a serious relationship.
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Average
Height:
1m68(5' 6)"
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
Please tell
Situation:
Alone
Social:
Better in small groups
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Friendly
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 174
  • Block member