• DINHANH12345
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 3 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
29
Country:
Viet Nam
City:
Ho Chi Minh
Headline:
Tim nguoi yeu dai lau
About:
MONG GẶP ĐƯỢC NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGHIÊM TÚC, CHÂN THÀNH.NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG NƯỚC MỸ. VỐN TIẾNG ANH CỦA TÔI KHÔNG ĐƯỢC TỐT. NHƯNG TÔI SẼ HỌC ĐƯỢC ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI BẠN. NẾU BẠN NGHIÊM TÚC VỚI TÔI , TÔI SẼ GỬI HÌNH ARNHCHO BẠN SAU.
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1185
  • Block member