• Conangtuoithin
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 1 years ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
25
Country:
Viet Nam
City:
Phu rieng binhbphuoc
Zip Code:
011
Headline:
Tim ban tri ky
About:
Mình cần tìm 1 người bạn biết quan tâm lo lắng, biết hiếu thuận với gia đình nội ngoại, công việc ổn định, và biết đến đạo phật và chân lý của cuộc sống càng tốt.mình sn 1988 chưa lập gia đình, thích cuộc sống dãn dị...!
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 2721
  • Block member