• Cherrypham
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 6 months ago

Member's profile


Friends (9)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
28
Country:
Viet Nam
City:
Ho chi minh
Zip Code:
011
Headline:
Tìm chồng
About:
Gặp rồi sẽ biết.
Những bạn không có hình ảnh , thông tin rõ ràng nhắn tin mình sẽ không trả lời đâu nhé
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Dark Brown
Ethnicity:
Asian
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Movies
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 5.00 Votes: 1
  • Views: 10243
  • Block member