• Binhbinh
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 11 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
29
Country:
Viet Nam
City:
Đà nẵng
Zip Code:
011
Headline:
Around from 30-37 years old
About:
I like a person give me a peace feeling. Repect and be a friend.
Một người chăm chỉ, chung thủy, hiếu thảo và dịu dàng.
Mộ người luôn biết tôn trọng phụ nữ và yêu trẻ em
Là người đàn ông sống có chí hướng và biết cách đối xử thân thiện với người xung quanhis
Ít sân si và thích làm từ thiện
Một người đàn ông của gia đình.
Nói chung thì điều quan trọng là nên nghiêm túc và sôngs có trách nhiệm
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 202
  • Block member