• Bigpond
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 12 days ago

Member's profile


Friends (1)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
49
Country:
Australia
City:
Melbourne
Headline:
Bắt đầu kết bạn
About:
Tôi rất thích cuộc sống có nhiều bạn bè nhưng hoàn cảnh không cho phép và cũng không có nhiều cơ hội. Có thể gọi là hiện nay tôi đạt được mọi thứ tôi mong muốn trong đời sống ngoại trừ một bạn nữ để giúp đỡ và nương tựa mặt tinh thần. Mong ai đó giúp tôi đạt được ý nguyện này.
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Please tell
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Asian
Body:
Average
Height:
1m65(5' 5)"
Lifestyle
Smoke:
Socially
Drinking:
Socially
Situation:
Alone
Social:
Somewhat shy
TV:
Documentaries, Movies
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
College Grad
Career:
Full-time
Occupation:
Technical / Science / Engineering
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Interests:
Health / Fitness, Gardening, Travel, Family
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 470
  • Block member