• Bao50
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 6 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
51
Country:
United States
State:
Indiana
City:
Elkhart
Headline:
Xin Chào bạn tương lai
About:
Có bạn tốt và hợp tánh thì đỏ cô đơn. Còn gì hơn nữa sẽ đến.. thì sẽ đến. Số phận mình ra sao khi mạng đời đã lựa chọn thì sẽ không tránh nỗi. Mình không xét xử hay phân tích con người mình đến với vì mình đã trãi qua, đã thấy, và đã cãm nhận rất nhiều rồi. Cho mình bất đầu lại từ đây nhé?
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
A few extra pounds
Height:
6' 1"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Documentaries, Movies, News Junkie
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
Yes - but not at home
Want Kids:
Not sure
Professional Life
Education:
College Grad
Career:
Work at home
Occupation:
Computer related / Hardware
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Christian
Attend Services:
Never
Political Views:
Not political
Sense of Humor:
Clever / Quick Witted
Interests:
Television, Gaming, Computers / Internet, Cooking, Listening to Music, Movies
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 442
  • Block member