• Anhnguyen234
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 7 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
43
Country:
Viet Nam
State:
California
City:
Garden grove
Zip Code:
92843
Headline:
Tìm người yêu lâu dài
About:
Muốn tìm 1 người ban trai , biet yêu thuong , lo lăng , chia se những vui buồn trong cuoc sống
Một mối quan hệ thật sự , tại vì cuộc sống nơi xứ người ngoài việc đi kiếm tiền thì đến lúc bạn cũng phai cần một gia đình
.
Language:
English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 188
  • Block member