• Amy123456
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 5 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 01/09/2018


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
23
Country:
Greece
City:
Perth
Zip Code:
6061
Headline:
Friends
About:
Hello guys, i’m Amy. I’m a student in Perth and i’m looking for friends in this website! Let’s talk to know each other more. Anyway thank you for your reading
Chào mọi người, tôi là Amy. Tôi là học sinh tại Perth và tôi đang tìm kiếm những người bạn trên trang web này! Hãy chat để hiểu thêm về nhau hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đọc
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 538
  • Block member